Thời gian chuẩn bị hồ sơ: 2-3 tháng
Thời gian nhận Visa: 18-24 tháng
Thời gian nhận Quốc tịch: sau 5 năm

 

  1. Giới thiệu chương trình:

Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 được quốc hội Mỹ ban hành năm 1990, nhằm mục đích phát triển các vùng kinh tế của Mỹ thông qua thu hút đầu tư từ nước ngoài, tạo công ăn việc làm cho dân bản xứ Mỹ.

Các nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện việc đầu tư vào những dự án mang tính thương mại và tạo ra việc làm theo luật định.

  1. Lợi thế chương trình:

Không giới hạn về độ tuổi, không yêu cầu ngoại ngữ, không cần có thân nhân ở Mỹ.

Không yêu cầu kinh nghiệm và trình độ quản lý.

Tự do đi lại Việt nam và Mỹ, không ảnh hưởng đến công việc tại Việt nam.

Nhà đầu tư và cả gia đình bào gồm vợ/chồng và con dưới 21 tuổi còn độc thân nhận được thẻ xanh vĩnh viễn của Mỹ.

Được hưởng hầu hết các quyền lợi như công dân Mỹ.

Cơ hội nhận quốc tịch Mỹ sau 5 năm.

  1. Yêu cầu của chương trình:
  • Số tiền đầu tư:

+ Đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua trung tâm vùng, regional center) ngoài vùng TEA (Targeted Employment Area, vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 150% so với bình quân toàn nước Mỹ hoặc vùng có dân số ít hơn 20.000 người), số tiền đầu tư tối thiểu là 1,000,000 usd.

+ Đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp trong vùng TEA, số tiền đầu tư là 500,000 usd.

  • Tạo công ăn việc làm:

Tạo ra ít nhất 10 việc làm cho dân bản xứ trong vòng 2 năm.

 

  • Nguồn tiền đầu tư

Nhà đầu tư phải chứng minh được nguồn tiền đầu tư đến từ đâu theo luật quy định.

  1. Quy trình:

+ Chuẩn bị hồ sơ I-526 (lấy thẻ xanh có điều kiện 2 năm).

+ Trong vòng 02-03 tháng nhận được Mã số hồ sơ từ sở di trú Mỹ USCIS.

+ Hồ sơ I-526 sẽ được duyệt trong khoảng từ 18-24 tháng.

+ Nhà đầu tư và cả gia đình đi phỏng vấn nhận visa định cư và nhập cảnh Mỹ trong vòng 06 tháng kể từ khi đậu phỏng vấn.

+ Vào tháng thứ 21 của thẻ xanh có điều kiện 2 năm, nộp đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn của Mỹ.

+ Trong vòng 5 năm kể từ ngày nhập cảnh Mỹ lần đầu tiên, Nhà đầu tư có thể nộp đơn xin quốc tịch Mỹ nếu trong thời gian này sống tại Mỹ được 2,5 năm.

Chia sẻ