Bước 1: Nộp hồ sơ diện Entrepreneur Work Visa

Điều kiện:

+ Có kinh nghiệm quản lý kinh doanh

+ Đầu tư ít nhất 100,000 NZD trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp visa. (tùy lĩnh vực đầu tư ưu tiên, số tiền có thể thấp hơn)

+ Có trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt IELTS 4.0 trở lên cho các kỹ năng

+ Mở mới hoặc góp vốn đầu tư/mua lại doanh nghiệp hiện hữu

+ Trình bày kế hoạch kinh doanh chi tiết

+ Đạt tối thiểu 120 điểm trong thang điểm quy định

+ Lý lịch tốt

+ Không bị các bệnh cấm nhập cảnh

Quyền lợi:

+ Được ra vào New Zealand không cần xin visa và không cần thường xuyên ở lại New Zealand để quản lý công việc kinh doanh.

+ Thời hạn visa lên đến 3 năm (có thể nộp lần 2 thêm 3 năm)

+ Vợ/chồng và con dưới 19 tuổi được theo cùng

+ Sau ít nhất 6 tháng kinh doanh có thể chuyển sang Entrepreneur Resident Visa vô thời hạn, tiến tới xin Quốc tịch sau 5 năm. (có thể sang Úc sinh sống sau khi có Quốc tịch)

Thời hạn cư trú:

+ Cấp lần đầu 12 tháng cho giai đoạn khởi đầu kinh doanh

+ Cấp lần 2 thời hạn 24 tháng sau khi đã đi vào hoạt động và thỏa các điều kiện kinh doanh đầu tư

+ Sau khi hết thời hạn, có thể chuyển sang Entrepreneur Resident Visa vô thời hạn. Nếu không thỏa điều kiện chuyển đổi có thể nộp lại Entrepreneur Work Visa thời hạn 3 năm.

Bước 2: chuyển đổi sang Entrepreneur Resident Visa

Điều kiện :

+ Đã kinh doanh tại New Zealand ít nhất 6 tháng và mong muốn tiếp tục ở lại New Zealand như một thường trú nhân vĩnh viễn.

+ Nếu thời gian đã kinh doanh ít hơn 2 năm, thì phải đầu tư ít nhất 500,000 NZD và tạo ra được 3 việc làm mới cho dân bản xứ.

Quyền lợi :

+ Vợ/chồng và con dưới 24 tuổi được theo cùng

+ Học tập, sinh sống, làm việc vô thời hạn tại New Zealand

+ Có thể nộp đơn xin Quốc tịch New Zealand sau 5 năm cư trú.

Thời hạn cư trú:

+ Vĩnh viễn

Bước 3 : Nộp đơn xin Quốc tịch sau 5 năm cư trú, thỏa các điều kiện sau

+ Visa hiện tại trước khi nộp đơn là visa được phép cư trú vô thời hạn

+ Đã từng sinh sống ở New Zealand 5 năm gần nhất kể từ ngày nộp đơn xin Quốc tịch

+ Không được rời khỏi New Zealand quá 4 tháng (liên tục hoặc cộng gộp) mỗi năm trong 5 năm gần nhất.

+ Có ý định cư trú lâu dài tại New Zealand

+ Không vi phạm pháp luật

Vui lòng liên hệ 0938.97.93.92 để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình hồ sơ.

Chia sẻ