Thời gian chuẩn bị hồ sơ: 3-4 tháng
Thời gian duyệt: 9-12 tháng
Thời gian nhận Quốc tịch: sau 04 năm

Chương trình định cư doanh nhân Manitoba là một trong những chương trình định cư Canada có sự thỏa thuận giữa chính phủ Canada và tỉnh bang Manitoba nhằm thu hút các doanh nhân có kinh nghiệm và năng lực tài chính mở doanh nghiệp mới hoặc đầu tư vào doanh nghiệp hiện hữu tại Manitoba.

Quy trình xử lý thông qua Đơn đề cử tỉnh bang (Nomination Application) giúp các doanh nhân và thành viên trong gia đình nhận được thường trú Canada (PR) một cách nhanh chóng.

Điều kiện tham gia chương trình:

+ Tài sản ròng tối thiểu 350,000 CAD

+ Đầu tư tối thiểu 150,000 CAD tùy theo loại hình và quy mô doanh nghiệp. Nếu đầu tư vào một doanh nghiệp hiện hữu thì phải chiếm ít nhất 33,33% cổ phần hoặc đầu tư trên 1 triệu CAD.

+ Ký quỹ 100,000 CAD cho tỉnh bang Manitoba, nhằm cam kết thực hiện việc đầu tư và sinh sống tại Manitoba sau khi hồ sơ được duyệt. Sẽ được hoàn trả không lãi suất sau khi hoàn thành các điều khoản và điều kiện của hợp đồng ký quỹ

+ Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý điều hành và/hoặc sở hữu doanh nghiệp

+ Đạt tối thiểu 60 điểm trong thang điểm quy định

+ Tham dự phỏng vấn với chuyên viên phòng di trú của tỉnh bang

+ Thực hiện việc đầu tư tại Manitoba theo quy định

+ Cung cấp bản kế hoạch kinh doanh

+ Nhà đầu tư và những người phụ thuộc phải cư trú tại Manitoba

+ Tham dự chuyến khảo sát tại Manitoba

+ Cung cấp chứng chỉ tiếng anh tối thiểu theo quy định chương trình

+ Chứng minh nguồn tiền đầu tư và tài sản ròng là hợp pháp

Quy trình

1Chuẩn bị trước khi nộp hồ sơ (nghiên cứu thị trường, chọn khu vực kinh doanh, mở doanh nghiệp mới hoặc góp vốn/mua lại doanh nghiệp hiện hữu…).

 

2Đăng ký với tỉnh bang (tạo Profile, đăng ký, tính điểm, nộp hồ sơ online, nhận thư mời nộp đơn, thẩm định hồ sơ…)

 

3Phỏng vấn với chuyên viên di trú của tỉnh bang

 

4Nhận thư chấp thuận cho Nomination Application

 

5

Hoàn tất hợp đồng ký quỹ 100.000 CAD (Deposit Agreement)

 

6

Nộp đơn xin Permanent Residence (PR) đến CIC Central Intake Office

 

7

Định cư tại Manitoba và thực hiện việc đầu tư

 

8

Hoàn thành việc đầu tư theo thỏa thuận tại Deposit Agreement và yêu cầu hoàn tiền ký quỹ 100,000 cad

 

9

Nộp đơn xin quốc tịch

 

Chia sẻ