1. Điều kiện:

+ Tuổi từ 22- 55

+ Trình độ tiếng Anh (IELTS 5.0)

+ Học vấn tối thiểu tốt nghiệp Phổ thông trung học.

+ Sinh sống và điều hành trực tiếp hoạt động kinh doanh tại NB

+ Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong 5 năm gần nhất (quản lý và/hoặc sở hữu doanh nghiệp 100%)

+ Có kiến thức về môi trường kinh doanh tại NB

+ Có bản kế hoạch kinh doanh (Business plan)

+ Tài sản ròng ít nhất 600,000 CAD (trong đó có sẵn nguồn tiền đầu tư 300,000 CAD)

+ Đặt cọc 100,000 CAD (được hoàn lại sau khi thỏa các điều kiện kinh doanh)

+ Đầu tư tối thiểu 250,000 CAD

+ Thực hiện chuyến khảo sát tại NB và tham dự phỏng vấn.

Điều kiện quan trọng:

+ Tất cả hồ sơ phải nộp thông qua 01 trong 05 đại diện di trú được chỉ định tại New Brunswick.

+ Sau khi nhận được thư mời nộp hồ sơ từ tỉnh bang, hồ sơ tài chính để xác định được tài sản ròng phải được thẩm định bởi 01 trong 03 tổ chức được chỉ định bởi tỉnh bang New Brunswick.

  1. Quy trình:

Bước 1: Hoàn thành đơn EOI (Expression of Interest) gửi online đến tỉnh bang NB

Bước 2: Nhận thư mời nộp hồ sơ (Invitation to Apply letter) đối với những hồ sơ đạt điểm cao.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ đến tỉnh bang NB

Bước 4: Ký quỹ 100,000 Cad và nhận Thư đề cử từ tỉnh bang NB (Nomination Certificate)

Bước 5: Nộp đơn xin Thường trú (PR) đến IRCC (Immigration Refugees Citizenship Canada)

Bước 6: Đến NB hoạt động kinh doanh và được hoàn tiền ký quỹ sau 01 năm theo thỏa thuận.

Chia sẻ