Yêu cầu cơ bản:

+ Tài sản ròng từ 600.000 Cad, bao gồm các khoản: tiền mặt; tài sản trong tài khoản ngân hàng; bất động sản; các khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư; các khoản đầu tư khác…

+ Đầu tư tối thiểu 150.000 cad mở doanh nghiệp mới hoặc góp vốn/mua lại doanh nghiệp hiện hữu.(nếu đầu tư vào 01 doanh nghiệp hiện hữu thì phải chiếm ít nhất 33,33% cổ phần hoặc đầu tư trên 1.000.000 cad)

+ Ký quỹ 200.000 cad cho tỉnh bang nhằm cam kết thực hiện việc đầu tư sau khi hồ sơ được duyệt. sau 06 tháng kể từ ngày đến PEI kinh doanh sẽ hoàn trả 25.000 cad; sau 01 năm sẽ hoàn trả 25.000 cad; 150.000 cad còn lại sẽ hoàn trả sau khi nhà đầu tư đã hoàn thành cam kết theo hợp đồng ký quỹ.

+ Ngôn ngữ: trình độ tiếng Anh tối thiểu 4.0 IELTS

+ Học vấn: Tối thiểu trình độ phổ thông trung học

+ Tuổi: 18-59 tuổi đến thời điểm nộp đơn

+ Không quy định điểm tối thiểu

+ Chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành và quản lý doanh nghiệp toàn thời gian

+ Không bị các lệnh cấm nhập cảnh và cư trú tại Canada

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và hoàn thành đơn EOI

Bước 2: Nhận thư mời nộp hồ sơ (Invitation to Apply) đối với những hồ sơ điểm cao.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ cho Tỉnh bang PEI và Liên bang.

Bước 4: Thực hiện chuyến khảo sát trước khi tham dự phỏng vấn.

Bước 5: Sau khi phỏng vấn thành công, thực hiện việc ký quỹ 200,000 cad.

Bước 6: Nộp đơn xin Permanent Residence (PR).

Bước 7: Định cư tại PEI và thực hiện việc đầu tư

Bước 8: Hoàn thành việc đầu tư theo thỏa thuận và yêu cầu hoàn tiền ký quỹ.

Bước 9: Nộp đơn xin quốc tịch

Chia sẻ