Thời gian chuẩn bị hồ sơ: 3-4 tháng
Thời gian duyệt: 2-3 năm
Thời gian nhận Quốc tịch: sau 4 năm

Điều kiện tham gia chương trình:

  1. Nhà đầu tư hoặc cùng với vợ/chồng, bao gồm người sống chung ngoài hôn thú, sở hữu tài sản hợp pháp tối thiểu 1,600,000 đô Canada, không bao gồm tài sản nhận được từ tặng cho trong vòng sáu tháng trước ngày nộp hồ sơ.
  2. Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực nông trại, kinh doanh thương mại hoặc công nghiệp, hoặc trong một doanh nghiệp chuyên nghiệp hợp pháp nơi có các nhân viên, không bao gồm các nhà đầu tư, chiếm ít nhất tương đương với 02 công việc toàn thời gian.

Kinh nghiệm quản lý là kinh nghiệm thực tế, trong khoảng thời gian ít nhất là 2 năm trong 5 năm trước khi nộp hồ sơ, bao gồm các kinh nghiệm liên quan tới việc hoạch định, quản lý và kiểm soát các nguồn tài chính, nhân sự, hoặc tài liệu; kinh nghiệm không bao gồm kinh nghiệm có được từ học nghề, đào tạo chuyên môn hoặc quá trình xác nhận tốt nghiệp.

  1. Ký hợp đồng đầu tư 800,000 đô Canada (hoặc đầu tư không hoàn lại 220,000 đô Canada) với một Công ty tài chính trung gian được uỷ quyền thực hiện chương trình đầu tư này cho chính phủ Quebec.

+ Hợp đồng đầu tư là một trong những tài liệu phải nộp cùng với hồ sơ để xin thị thực Quebec.

+ Việc đầu tư 800.000 đô Canada trong thời hạn 05 năm được bảo đảm bởi chính phủ Québec.

+ Đến thời hạn 05 năm, trong vòng 30 ngày, Công ty tài chính trung gian sẽ hoàn trả cho nhà đầu tư số tiền 800.000 đô Canada mà không có lãi suất.

  1. Hồ sơ của nhà đầu tư còn phụ thuộc vào các yếu tố như độ tuổi, quốc tịch, thời gian đào tạo chuyên môn, ngành nghề và kỹ năng ngoại ngữ.

Quy trình

1Luật sư di trú hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp cho Cơ quan di trú Quebec.

 

2Tham dự phỏng vấn.

 

3Thực hiện việc đầu tư.

 

4Khám sức khỏe và nhận Visa định cư.

Chia sẻ