Thời gian chuẩn bị hồ sơ: 3-4 tháng
Thời gian nhận Visa định cư: 9-12 tháng
Thời gian nhận PR: Sau 04 năm

Dành cho những nhà đầu tư muốn sở hữu hoặc quản lý những doanh nghiệp mới hoặc hiện hữu tại Úc, hoặc đầu tư vào Úc.

Các nhà đầu tư phải được sự đề cử hoặc chỉ định/bảo lãnh của tỉnh bang, chính phủ hoặc đại diện tại Úc và được sự chấp thuận của DIBP (Department of Immigration and Border Protection).

Investor stream

Dành cho những nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư tối thiểu 1,5 triệu đô Úc và tuân thủ cũng như duy trì khoản đầu tư này theo quy định của chương trình. Nhà đầu tư phải được đề cử/chỉ định bởi tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc.

Điều kiện tiên quyết là người đứng đơn cam kết đầu tư A$1,5 triệu vào Trái phiếu bang mà mình được bảo lãnh, và duy trì đầu tư trong suốt thời hạn 4 năm của visa tạm trú.

Điều kiện:

– Người đứng đơn dưới 55 tuổi

– Điểm hồ sơ đạt tối thiểu 65 điểm theo Thang điểm Di Trú Úc (thang điểm dựa trên: Tuổi; khả năng tiếng Anh; Kinh nghiệm quản lý; Bằng cấp; Tài sản; Kinh nghiệm đầu tư)

– Hồ sơ phải được một trong các bang/vùng lãnh thổ của Úc bảo lãnh.

– Người đứng đơn có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh hoặc đầu tư.

– Tối thiểu 01 trong 05 năm tài chính trước ngày nộp đơn, người đứng đơn phải thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:

+ Trực tiếp điều hành một doanh nghiệp hoạt động tốt, trong đó tổng cổ phần (của vợ/chồng) phải đạt tối thiểu 10%, hoặc

+ Trực tiếp quản lý một hoạt động kinh doanh/đầu tư với vốn đầu tư tối thiểu đạt A$1,5 triệu.

– Trong vòng 2 năm tài chính trước ngày nộp đơn, tổng giá trị tài sản (của cả vợ/chồng) phải đạt tối thiểu A$2,25 triệu.

– Cam kết đầu tư A$1,5 triệu vào Trái phiếu của bang bảo lãnh khi có thư mời đầu tư và phải duy trì liên tục khoản đầu tư này trong suốt thời hạn 4 năm của visa tạm trú. Đầu tư vào Trái phiếu được đảm bảo bởi chính quyền tỉnh bang.

Quy trình

1Đánh giá hồ sơ, Chuẩn bị hồ sơ và chứng minh nguồn tiền, tài sản

 

2Đăng ký hồ sơ qua hệ thống EOI.

 

3Nộp hồ sơ xin đề cử/chỉ định từ tỉnh bang.

 

4Sau khi nhận được Thư đề cử/chỉ định của Tỉnh bang, Một thư mời nộp đơn sẽ tự động gửi đến nhà đầu tư từ DIBP (Department of Immigration and Border Protection); hoàn thành việc nộp đơn và cung cấp hồ sơ trong vòng 60 ngày

 

5

Chuyển tiền đầu tư theo chỉ định của Tỉnh bang

 

6

Kiểm tra nhân thân, bao gồm lý lịch tư pháp

 

7

Thực hiện việc kiểm tra sức khỏe theo quy định

 

8

Nhận 188 visa cho cả gia đình

 

Chia sẻ