Dành cho những nhà đầu tư muốn sở hữu quản lý những doanh nghiệp mới hoặc hiện hữu tại Úc.

Các nhà đầu tư phải được sự đề cử hoặc chỉ định/bảo lãnh của tỉnh bang, chính phủ hoặc đại diện tại Úc và được sự chấp thuận của DIBP (Department of Immigration and Border Protection).

Điều kiện:

Nhà đầu tư và/hoặc vợ/chồng:

+ Có tổng tài sản ít nhất 400.000 AUD/2 năm tại 01 hoặc nhiều doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn trong 4 năm tài chính gần nhất trước ngày được mời nộp hồ sơ. Nếu doanh nghiệp là công ty đã niêm yết, thì phải chiếm ít nhất 10% cổ  phần tại công ty niêm yết.

+ Tài sản ròng của cá nhân và tại doanh nghiệp ít nhất 1.500.000 AUD hợp pháp có thể chứng minh được và sẵn sàng chuyển sang đầu tư tại Úc trong vòng 2 năm kể từ ngày được cấp visa.

+ Tổng doanh thu tại 01 hoặc nhiều doanh nghiệp ít nhất 3 triệu AUD/2 năm trong vòng 4 năm tài chính kể từ ngày được mời nộp hồ sơ.

+ Sở hữu:

  • ++ 51% doanh nghiệp nếu doanh thu ít hơn 400.000 AUD/năm.
  • ++ 30% doanh nghiệp nếu doanh thu lớn hơn 400.000 AUD/năm.
  • ++ 10% doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đã niêm yết.

+ Ngành nghề kinh doanh không bị cấm

+ Sau khi nhập cảnh Úc phải thành lập doanh nghiệp theo quy định, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý kinh doanh tại Úc

+ Dưới 55 tuổi, tuy nhiên có thể cao hơn nếu chứng minh được công việc kinh doanh mang lại lợi ích cao cho nước Úc.

+ Lý lịch tốt, không bị các bệnh cấm nhập cảnh.

+ Không nợ chính phủ Úc.

Quyền lợi:

+ Đương đơn, vợ/chồng và con được cấp visa (con dưới 18 tuổi hoặc dưới 23 tuổi còn phụ thuộc hoặc trên 23 tuổi nếu bị hạn chế về thể chất hoặc nhận thức)

+ Được hưởng phúc lợi y tế, giáo dục của Úc

+ Sinh sống, làm việc và học tập tại Úc

+ Bảo lãnh người thân hợp lệ sang Úc

+ Được quyền xin Quốc tịch Úc sau 4 năm cư trú

Điều kiện xin Quốc tịch:

+ Đang trong tình trạng Thường trú (PR) ít nhất 4 năm trước ngày nộp đơn. (Luật có hiệu lực từ 20/04/2017). Nếu PR được cấp trước khi đến Úc, ngày tính kể từ ngày nhập cảnh, nếu PR được cấp sau khi đên Úc, ngày tính kể từ ngày được cấp PR.

+ Không phạm tội

+ Biết tiếng Anh và vượt qua bài thi Quốc tịch

+ Con dưới 16 tuổi có thể nộp cùng nếu đang trong tình trạng thường trú và không yêu cầu thời gian cư trú.

Vui lòng liên hệ 0938.97.93.92 để biết chi tiết về hồ sơ, quy trình

Chia sẻ