Thời gian chuẩn bị hồ sơ: 3-4 tháng
Thời gian nhận Visa: 9-12 tháng
Thời gian nhận PR: sau 4 năm

Dành cho những nhà đầu tư muốn sở hữu hoặc quản lý những doanh nghiệp mới hoặc hiện hữu tại Úc, hoặc đầu tư vào Úc.

Các nhà đầu tư phải được sự đề cử hoặc chỉ định/bảo lãnh của tỉnh bang, chính phủ hoặc đại diện tại Úc và được sự chấp thuận của DIBP (Department of Immigration and Border Protection)

Significant Investor Visa (SIV)

Dành cho những nhà đầu tư sẵn lòng thực hiện việc đầu tư ít nhất 5 triệu đô Úc và tuân thủ cũng như duy trì khoản đầu tư này theo quy định của chương trình. Nhà đầu tư phải được đề cử/chỉ định bởi tỉnh bang, vùng lãnh thổ hoặc Bộ thương mại Úc, Austrade.

Danh mục được đầu tư theo yêu cầu của chương trình:

+ Đầu tư ít nhất 500.000 đô Úc vào Quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc Quỹ sở hữu tư nhân. Các công ty Quỹ này sẽ đầu tư vào những công ty khởi nghiệp nhỏ. Chính phủ dự kiến tăng khoản đầu tư này lên 1 triệu đô Úc.

+ Đầu tư ít nhất 1,5 triệu đô Úc vào Quỹ quản lý hoặc các công ty đầu tư đủ điều kiện. Các Quỹ quản lý và công ty được chỉ định này sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp mới phát triển.

+ Khoản đầu tư còn lại (lên đến 3 triệu đô Úc) được ủy thác cho các Quỹ quản lý hoặc công ty đầu tư được chỉ định để đầu tư vào chứng khoán được niêm yết, trái phiếu doanh nghiệp, các chứng từ có giá, hoặc bất động sản (nhưng giới hạn chỉ 10% bất động sản nhà ở)

Nhà đầu tư phải duy trì việc đầu tư và sinh sống ít nhất 40 ngày/năm trong thời hạn 4 năm của Visa. Và người phụ thuộc theo cùng (vợ/chồng và con dưới 25 tuổi còn độc thân) phải sinh sống ít nhất 180 ngày/năm. Để có thể đủ điều kiện xin thường trú vĩnh viễn (888 Visa)

Hết thời hạn 4 năm của Visa, nhà đầu tư sẽ nộp đơn xin thường trú vĩnh viễn (chương trình thường trú 888 Visa) hoặc có thể gia hạn lần 1 với thời hạn 2 năm và gia hạn lần 2 với thời hạn 2 năm (mỗi 2 năm gia hạn phải sống đủ 80 ngày)

Premium Investor Visa (PIV)

Dành cho những nhà đầu tư sẵn lòng thực hiện việc đầu tư ít nhất 15 triệu đô Úc và tuân thủ cũng như duy trì khoản đầu tư này theo quy định của chương trình. Nhà đầu tư phải được đề cử/chỉ định bởi Austrade đại diện cho chính phủ Úc.

Danh mục đầu tư được chỉ định bởi bộ thương mại Úc Austrade, bao gồm:

+ Cổ phiếu được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Úc;

+ Trái phiếu hay các chứng nhận mua bán của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc (hoặc chi nhánh), một bang của Úc / hoặc Chính phủ Khối thịnh vượng chung, hoặc một công ty nếu trái phiếu / chứng nhận được xếp hạng là danh mục đầu tư ở Úc;

+ Đầu tư chính vào một công ty tại Úc;

+ Các chứng chỉ Quỹ của các công ty niêm yếu theo điều 21 của Luật Bảo hiểm nhân thọ năm 1995, nếu các chứng chỉ quỹ không hoàn trả vốn trong thời gian hiệu lực của visa; hoặc

+ Các bất động sản thương mại và nhà ở (bị hạn chế)

Nhà đầu tư có thể dễ dàng xin thường trú vĩnh viễn (888 Visa) sau 01 năm giữ PI Visa mà không có điều kiện cư trú.

Quy trình

1Đánh giá hồ sơ, Chuẩn bị hồ sơ và chứng minh nguồn tiền, tài sản.

 

2

Đăng ký hồ sơ qua hệ thống EOI

 

3Nộp hồ sơ xin đề cử/chỉ định từ tỉnh bang

 

4Sau khi nhận được Thư đề cử/chỉ định của Tỉnh bang, Một thư mời nộp đơn sẽ tự động gửi đến nhà đầu tư từ DIBP (Department of Immigration and Border Protection); hoàn thành việc nộp đơn và cung cấp hồ sơ trong vòng 60 ngày.

 

5

Chuyển tiền đầu tư theo chỉ định của Tỉnh bang

 

6

Kiểm tra nhân thân, bao gồm lý lịch tư pháp

 

7

Thực hiện việc kiểm tra sức khỏe theo quy định

 

8Nhận 188 visa cho cả gia đình

Chia sẻ