Thời gian chuẩn bị hồ sơ: 3-4 tháng
Thời gian duyệt: 3-6 tháng
Tổng thời gian có Quốc tịch: sau 12 tháng

Nội dung cơ bản:

+ Chương trình dựa trên điều luật số 47 năm 2014

+ Malta là quốc gia thuộc liên minh châu âu EU năm 2004, quốc tịch Malta được miễn visa hơn 166 quốc gia, có thể sinh sống, làm việc, học tập tại 27 nước thuộc EU.

Điều kiện:

+ Cá nhân trên 18 tuổi, có lý lịch tư pháp rõ ràng và cung cấp một địa chỉ cư trú hợp pháp tại Malta trong 12 tháng trước khi được cấp chứng nhận công dân và thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Đầu tư mua bất động sản trị giá tối thiểu 350,000 euro (không được cho thuê) và giữ ít nhất 05 năm hoặc thuê 01 địa chỉ cư trú trong vòng 05 năm có giá thuê ít nhất 16,000 euro/năm

+ Đóng góp không hoàn lại cho Quỹ phát triển xã hội Quốc gia như sau:

 • Đương đơn chính 650,000 euro
 • Vợ/chồng 25,000 euro
 • Con phụ thuộc từ 0-17 tuổi 25,000 euro/người
 • Con phụ thuộc từ 18-26 tuổi 50,000 euro/người
 • Bố mẹ phụ thuộc trên 55 tuổi 50,000 euro/người

+ Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hoặc công cụ tài chính được chỉ định bởi chính phủ Malta trị giá ít nhất 150,000 euro trong vòng 05 năm.

+ Mua bảo hiểm sức khỏe cho đương đơn và thành viên đi theo cùng với mức bảo hiểm tối thiểu 50,000 euro

+ Tuyên thệ trước khi được cấp chứng nhận công dân và quốc tịch

Quy trình:

Nhà đầu tư có 02 lựa chọn: Quốc tịch được cấp dựa trên địa chỉ cư trú của nhà đầu tư tại Malta sau 12 tháng cư trú. do đó để rút ngắn thời gian có quốc tịch, nhà đầu tư có thể lựa chọn ký hợp đồng thuê địa chỉ cư trú hoặc mua bất động sản trước, sau đó tiến hành nộp hồ sơ. Hoặc nhà đầu tư có thể chờ đến khi hồ sơ được duyệt thì tiến hành thuê địa chỉ hoặc mua bđs, lựa chọn này mất khoảng 01 năm 9 tháng mới có quốc tịch

+ Lựa chọn 01: có quốc tịch sau 12 tháng

 • Ký hợp đồng thuê mướn địa chỉ hoặc mua bđs
 • Bổ sung và nộp hồ sơ (khoảng 04 tháng)
 • Xét duyệt hồ sơ (03 tháng cho thẩm định và 01 tháng cho phát hành thư chấp thuận hoặc từ chối)
 • Hoàn tất việc đóng góp không hoàn lại cho chính phủ và thủ tục khác ( chuyển tiền cho chính phủ trong vòng 20 ngày sau khi nhận được thư chấp thuận, giai đoạn này mất khoảng 03 tháng)
 • Đủ thời gian 12 tháng có địa chỉ cư trú, nộp hồ sơ xin quốc tịch, tuyên thệ và nhận quốc tịch ( giai đoạn này mất khoảng 02 tháng)

Tổng thời gian khoảng 12 tháng từ lúc có địa chỉ cư trú ban đầu cho đến có quốc tịch.

+ Lựa chọn 02: có quốc tịch sau 01 năm 09 tháng.

 • Bổ sung và nộp hồ sơ (khoảng 04 tháng)
 • Xét duyệt hồ sơ (03 tháng cho thẩm định và 01 tháng cho phát hành thư chấp thuận hoặc từ chối)
 • Tiến hành thuê mướn địa chỉ cư trú hoặc mua bđs (thời gian tính đủ 12 tháng để có quốc tịch từ giai đoạn này)
 • Hoàn tất việc đóng góp không hoàn lại cho chính phủ và thủ tục khác ( chuyển tiền cho chính phủ trong vòng 20 ngày sau khi nhận được thư chấp thuận, giai đoạn này mất khoảng 03 tháng)
 • Đủ thời gian 12 tháng có địa chỉ cư trú, nộp hồ sơ xin quốc tịch, tuyên thệ và nhận quốc tịch ( giai đoạn này mất khoảng 02 tháng)

Tổng thời gian: 8 tháng cho giai đoạn kể từ nộp hồ sơ cho đến khi nhận được thư chấp thuận + 12 tháng thỏa điều kiện có địa chỉ cư trú + 01 tháng tuyên thệ và cấp quốc tịch.

Phí chính phủ:

+ đương đơn chính 7,500 euro

+ Vợ/chồng 5,000 euro

+ con phụ thuộc từ 13-18 tuổi 3,000 euro/người

+ con phụ thuộc từ 18-26 tuổi 5,000 euro/người

+ bố mẹ phụ thuộc trên 55 tuổi 5,000 euro/người

+ phí cấp passport 500 euro/người

Chưa bao gồm phí liên quan đến mua/thuê bất động sản và phí môi giới liên quan đến mua trái phiếu chính phủ.

Chia sẻ