Thời gian chuẩn bị hồ sơ: 4 tuần
Thời gian duyệt: 1 tháng
Tổng thời gian nhận Thường trú: 3-6 tháng

Quyền lợi của Thường trú Malta:

+ Cả gia đình 4 thế hệ nhận được Thường trú Malta, bao gồm ông bà 02 bên, bố mẹ 02 bên, và con phụ thuộc còn độc thân dưới 26 tuổi.

+ Không yêu cầu ngôn ngữ, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc

+ Chỉ sang Malta 01 lần để hoàn tất hồ sơ

+ Thẻ thường trú được gia hạn mỗi 05 năm

+ Không yêu cầu cư trú

+ Tiến trình nhanh chóng khoảng 03 tháng.

+ Số tiền đầu tư thấp và an toàn/không chứng minh nguồn tiền.

+ Không đánh thuế toàn cầu, Malta ký hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với 46 Quốc gia.

+ Tự do di chuyển trong các 26 quốc gia châu Âu thuộc Schengen

+ Hệ thống chăm sóc y tế của Malta được WHO xếp hạng 5 trên toàn thế giới.

+ Malta thuộc khối Schengen, Liên Minh châu âu EU, Đồng tiền chung châu âu

+ Cơ hội nhận Quốc tịch Malta trở thành công dân châu Âu trong năm thứ 7, sinh sống được 5 năm (trong đó năm cuối phải sống trọn năm trước khi nộp đơn xin Quốc tịch, 5 năm còn lại sinh sống trung bình 10 tháng/năm).

Điều kiện:

2.1 Cá nhân trên 18 tuổi có lý lịch rõ ràng và thu nhập trung bình ít nhất 100,000 euro/năm hoặc chứng minh có tài sản ít nhất 500,000 euro.

2.2 Đóng góp không hoàn lại số tiền 30,000 euro cho chính phủ Malta.

2.3 Đầu tư ít nhất 250,000 euro vào trái phiếu chính phủ Malta trong vòng 05 năm.

2.4 Đầu tư ít nhất 270,000 euro vào bất động sản khu vực Gozo hoặc phía Nam Malta (Đảo Malta 320,000 euro) hoặc thuê 01 bất động sản với giá thuê ít nhất 10,000 euro/năm tại khu vực Gozo hoặc phía Nam Malta (Đảo Malta 12,000 euro/năm). Khoản đầu tư này kéo dài ít nhất 05 năm.

2.5 Mua bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình với số tiền được bảo hiểm ít nhất 30,000 euro/năm.

Quy trình: 3-6 tháng

  • Bước 01:

+ Ký kết hợp đồng

+ Chuẩn bị hồ sơ và hoàn tất các mẫu đơn

+ Thanh toán phí dịch vụ, luật sư

+ Thanh toán trước 5,500 euro phần đóng góp không hoàn lại cho chính phủ (trong tổng số 30,000 euro)

+ Luật sư thẩm định hồ sơ và nộp lên Identity Malta

Nhận Thư chấp thuận từ chính phủ khoảng 45 ngày

  • Bước 02:

+ Hoàn tất việc đầu tư trái phiếu chính phủ, mua/thuê bất động sản và bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình.

+ Đến Malta để hoàn thành sinh trắc học (lấy dấu vân tay…)

+ Thanh toán khoản đóng góp còn lại cho chính phủ 24,500 euro

  • Bước 03:

+ Luật sư nộp hồ sơ lên Identity Malta

+ Luật sư nhận thẻ Thường trú và gửi đến khách hàng.

Chia sẻ