Thời gian chuẩn bị hồ sơ: 04 tuần
Thời gian duyệt: 04 tuần
Thời gian nhận Quốc tịch: 04 tuần
  1. Giới thiệu đất nước A&B

Tên đầy đủ                Antigua và Barbuda

Vị trí địa lý                Quốc đảo nằm ở Caribe, giữa biển Caribe và Bắc Đại Tây Dương, Đông nam Puerto – Rico

Diện tích                    442.6 km2

Dân số                        90.000 người

Thủ đô                        Saint John’s

Hệ thống pháp luật dựa trên thông luật của Anh

  1. Quyền lợi

+ Quốc tịch được cấp cho nhà đầu tư và tất cả thành viên trong gia đình bao gồm vợ/chồng, con phụ thuộc dưới 25 tuổi, cha mẹ và ông bà nội ngoại trên 65 tuổi.

+ Miễn thị thực nhập cảnh (Visa) hơn 130 quốc gia trên thế giới bao gồm cả khu vực Schengen, Anh.

+ Dễ dàng di chuyển từ các thành phố lớn như Miami, Newyork, London, Frankfurt, Toronto…

+ Quy trình đơn giản và nhanh chóng nhận được quốc tịch sau 4-6 tháng

+ Chấp nhận tình trạng đa quốc tịch.

+ Không đánh thuế toàn cầu

+ Không yêu cầu phỏng vấn, ngôn ngữ, kinh nghiệm quản lý và trình độ học vấn

+ Nhận quốc tịch ngay tại Việt nam.

+ Không chứng minh nguồn tiền đầu tư

  1. Yêu cầu và điều kiện của chương trình

+ Người nộp đơn đủ 18 tuổi trở lên.

+ Người nộp đơn không vi phạm pháp luật và đã từng bị kết án giam giữ từ 6 tháng trở lên

+ Người nộp đơn không trong tình trạng bị điều tra liên quan đến vi phạm pháp luật.

+ Người nộp đơn và các thành viên tham gia chương trình không bị bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào.

+ Thực hiện việc đầu tư để đóng góp vào nền kinh tế quốc gia.

+ Để giữ được quốc tịch, điều kiện lưu trú tối thiểu 35 ngày trong 5 năm.

  1. Các hình thức đầu tư theo yêu cầu của chương trình

Nhà đầu tư chọn lựa 01 trong 03 hình thức sau:

+ Đầu tư ít nhất 400.000 USD trong thời gian tối thiểu 5 năm vào bất động sản được chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, nhà đầu tư còn phải nộp thêm phí xử lý hồ sơ như sau:

++ Đương đơn chính hoặc gia đình có tối đa 4 người: 50,000 usd

++ Gia đình có 5 người hoặc hơn: 50,000 usd + 15,000 usd/mỗi người thứ 5 trở đi.

+ Đóng góp không hoàn lại vào quỹ phát triển quốc gia NDF:

+ Đương đơn độc lập hoặc Gia đình tối đa 04 người (đương đơn, vợ/chồng và 02 người phụ thuộc): 200,000 usd. Ngoài ra còn nộp thêm phí xử lý hồ sơ:

++ Phí xử lý hồ sơ: 25,000 usd

+ Gia đình có 05 người hoặc hơn (đương đơn, vợ/chồng và hơn 03 người phụ thuộc ): 250,000 usd. Ngoài ra còn nộp thêm phí xử lý hồ sơ:

++ Phí xử lý hồ sơ: 25,000 usd

++ Phí xử lý hồ sơ cho mỗi người thứ 5 trở đi: 15,000 usd/người

+ Đầu tư tối thiểu 1,500,000 USD vào 01 doanh nghiệp đủ điều kiện theo qui định của chính phủ.

5. Phí hồ sơ chính phủ:

+ Phí thẩm định:

++ Đương đơn: 7,500 usd

++ Vợ/chồng: 7,500 usd

++ người phụ thuộc từ 12-17 tuổi: 2,000 usd/người

++ người phụ thuộc từ 18 tuổi: 4,000 usd/người

+ Phí cấp hộ chiếu: 300 usd/người

Quy trình

1Chuẩn bị hồ sơ.

 

2Luật sư nộp hồ sơ lên chính phủ và chờ duyệt.

 

3Chuyển tiền đầu tư sau khi hồ sơ được duyệt.

 

4Luật sư thay mặt nhận Quốc tịch

 

Video

Chia sẻ