Thời gian chuẩn bị hồ sơ: 4 tuần
Thời gian duyệt: 4 tuần
Thời gian nhận được Quốc tịch: 4 tuần
 1. Giới thiệu đất nước

Tên đầy đủ             Commonwealth of Dominica

Vị trí địa lý             Thuộc vùng Trung Mỹ – khu vực Caribbean

Diện tích                751 km2

Dân số                   70.000 người

Thủ đô                   Roseau

 1. Quyền lợi của chương trình

+ Miễn visa 115 quốc gia bao gồm các nước thuộc Vương quốc Anh (06 tháng), tất cả các nước thuộc Liên minh châu âu (03 tháng), Hongkong, Macau, Hàn Quốc …

+ Chi phí thấp

+ Tiến trình nhanh chóng khoảng 02-03 tháng nhận được Quốc tịch

+ Không yêu cầu phỏng vấn, ngôn ngữ, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc

+ Không yêu cầu cư trú

+ Chuẩn bị hồ sơ tại Việt nam

+ Nhận được tất cả quyền lợi như dân bản xứ

+ Có thể sinh sống và làm việc trong cộng đồng các nước Caribbean

+ Cả gia đình có thể nộp đơn (bao gồm vợ/chồng, con phụ thuộc còn độc thân dưới 25 tuổi và bố mẹ trên 65 tuổi)

+ Không đánh thuế toàn cầu, thuế thừa kế, thuế cho tặng và thuế tài sản

 1. Yêu cầu và điều kiện của chương trình

+ Người nộp đơn đủ 18 tuổi trở lên.

+ Người nộp đơn và các thành viên theo cùng phải có lý lịch rõ ràng.

+ Người nộp đơn và các thành viên theo cùng không trong tình trạng bị điều tra liên quan đến vi phạm pháp luật.

+ Người nộp đơn và các thành viên tham gia chương trình không bị bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào.

 1. Các hình thức đầu tư theo yêu cầu của chương trình

Nhà đầu tư chọn lựa 01 trong 02 hình thức sau:

+ Đầu tư ít nhất 200.000 USD trong thời gian tối thiểu 3 năm vào bất động sản được chính phủ phê duyệt và có thể chuyển nhượng sau 5 năm mà không mất quốc tịch. Các khoản phí nộp như sau:

 • Đương đơn chính: 25,000 usd
 • Đương đơn chính và vợ/chồng: 35,000 usd
 • Gia đình <= 4 người, bao gồm đương đơn chính: 35,000 usd
 • Gia đình <= 6 người, bao gồm đương đơn chính: 50,000 usd
 • Gia đình >= 7 người, bao gồm đương đơn chính: 70,000 usd
 • Và các loại phí, thuế chuyển nhượng bất động sản

+ Đóng góp không hoàn lại vào Quỹ của Chính phủ số tiền như sau:

 • Đương đơn độc lập – 100.000 usd
 • Đương đơn và vợ/chồng – 175.000 usd
 • Gia đình có tối đa 4 người – 200.000 usd
 • Gia đình có 5 người hoặc nhiều hơn – 200.000 usd và 25.000 usd cho mỗi người phụ thuộc thứ 5 trở đi.
 1. Phí xử lý và thẩm định hồ sơ của chính phủ:
 • Phí xử lý hồ sơ: 3.000 usd/đơn
 • Phí thẩm định: 7.500 usd cho đương đơn chính
 • Phí thẩm định: 7.500 usd cho vợ/chồng
 • Phí thẩm định: 4.000 usd cho mỗi người phụ thuộc trên 16 tuổi
 • Phí phát hành chứng nhận công dân: 750 usd/người
 • Phí cấp hộ chiếu nhanh: 1.200 usd/người
 • Phí phát hành hộ chiếu: 150 usd/người

Quy trình

1

Chuẩn bị hồ sơ

 

2Luật sư nộp hồ sơ lên chính phủ và chờ duyệt

 

3Chuyển tiền đầu tư sau khi hồ sơ được duyệt

 

4Nhận Quốc tịch tại Việt Nam

 

Video

Chia sẻ