Thời gian chuẩn bị hồ sơ: 04 tuần
Thời gian duyệt: 04 tuần
Thời gian nhận Quốc tịch: 04 tuần
 1. Giới thiệu đất nước

Tên đầy đủ             Saint Kitts & Nevis

Vị trí địa lý             Thuộc vùng Trung Mỹ – khu vực Caribbean

Diện tích                Saint Kitts (169km2) và Nevis (93km2)

Dân số                   40.000 người

Thủ đô                   Basseterre

 1. Quyền lợi của chương trình

+ Quốc tịch được cấp cho nhà đầu tư và tất cả thành viên trong gia đình.

+ Miễn thị thực nhập cảnh (Visa) hơn 130 quốc gia trên thế giới bao gồm cả khu vực Schengen, Anh. (không bao gồm Canada).

+ Dễ dàng di chuyển từ các thành phố lớn như Miami, Newyork, London, Frankfurt, Toronto…

+ Quy trình đơn giản và nhanh chóng nhận được quốc tịch sau 3 tháng

+ Chấp nhận đa quốc tịch.

+ Không đánh thuế toàn cầu.

+ Không yêu cầu phỏng vấn, ngôn ngữ, kinh nghiệm quản lý và trình độ học vấn.

+ Nhận quốc tịch ngay tại Việt nam.

+ Không yêu cầu lưu trú.

+ Không chứng minh nguồn tiền đầu tư.

 1. Yêu cầu và điều kiện của chương trình

+ Người nộp đơn đủ 18 tuổi trở lên.

+ Người nộp đơn và các thành viên theo cùng phải có lý lịch rõ ràng.

+ Người nộp đơn và các thành viên theo cùng không trong tình trạng bị điều tra liên quan đến vi phạm pháp luật.

+ Người nộp đơn và các thành viên tham gia chương trình không bị bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào.

 1. Các hình thức đầu tư theo yêu cầu của chương trình

Nhà đầu tư chọn lựa 01 trong 02 hình thức sau:

+ Đầu tư ít nhất 400.000 USD trong thời gian tối thiểu 5 năm vào bất động sản được chính phủ phê duyệt. Các khoản phí nộp như sau:

 • 50.000 usd cho đương đơn chính
 • 25.000 usd cho vợ/chồng đi cùng
 • 25.000 usd cho con phụ thuộc dưới 18 tuổi đi cùng
 • 50.000 usd cho người phụ thuộc trên 18 tuổi đi cùng
 • Và các loại phí, thuế chuyển nhượng bất động sản

+ Đóng góp không hoàn lại vào Quỹ đa dạng hóa công nghiệp ngành mía đường SIDF số tiền như sau:

 • Đương đơn độc lập – 250.000 usd
 • Đương đơn cùng tối đa 3 người phụ thuộc – 300.000 usd
 • Đương đơn cùng tối đa 5 người phụ thuộc – 350.000 usd
 • Đương đơn cùng tối đa 7 người phụ thuộc – 450.000 usd
 • Đương đơn có trên 7 người phụ thuộc đóng thêm 50.000 usd cho người thứ 8 trở đi.
 • Đương đơn có người phụ thuộc trên 18 tuổi đóng 50.000 usd cho mỗi người (trừ vợ/chồng)
 1. Phí xử lý và thẩm định hồ sơ của chính phủ:
 • Phí xử lý hồ sơ: 250 usd/người
 • Phí thẩm định: 7.500 usd cho đương đơn chính
 • Phí thẩm định: 4.000 usd cho mỗi người phụ thuộc trên 16 tuổi
 • Phí phát hành chứng nhận công dân: 47 usd/người
 • Phí phát hành hộ chiếu: 13 usd/người

Quy trình

1Chuẩn bị hồ sơ.

 

2Luật sư nộp lên chính phủ và chờ duyệt.

 

3Chuyển tiền đầu tư sau khi hồ sơ được duyệt.

 

4Luật sư thay mặt nhận Quốc tịch

 

Video

Chia sẻ